Plan pracy Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody rok szkolny 2019 -2020

 

Cele SK LOP : 

- kształtowanie postawy szacunku wobec przyrody, wrażliwości na jej problemy oraz odpowiedzialności za jej stan, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższej okolicy;

- pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym, potrzebie i sposobach jego ochrony;

- budzenie umiłowania przyrody oraz szerzenie w społeczeństwie pełnego zrozumienia istnienia znaczenia celu ochrony przyrody;

- wykorzystanie wiedzy o ochronie przyrody w codziennej praktyce. Zachęcanie do  organizowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego;

- czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody;

 

- kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody.

 

Lp.

Tematyka

Czas realizacji

1.

Organizacja pracy w nowym roku szkolnym

- nabór nowych członków,

- analiza planu na nowy rok szkolny.

wrzesień

2.

Opieka nad roślinami ozdobnymi :

- na terenie szkoły ,

- w klasopracowni.

 

cały rok

3.

Współpraca z Magurskim Parkiem Narodowym

- wycieczki – zajęcia terenowe

- konkursy

cały rok

4.

Udział w akcji Sprzątania Świata

wrzesień

5.

Prowadzenie hodowli patyczaków

cały rok

6.

4 października – Dzień Zwierząt- dlaczego powinniśmy szanować

naszych mniejszych braci?

październik

7.

Przygotowywanie , zbieranie karmy dla ptaków. Dokarmianie ptaków.

jesień, zima

8.

Konkursy organizowane przez zarząd LOP w Rzeszowie.

Konkursy organizowane przez Zespół Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie.

cały rok

9.

Idzie zima – źródła energii przyjazne środowisku, sposoby oszczędzania energii, efekt cieplarniany.

grudzień

10.

Rady na odpady – czy moja rodzina dba o środowisko?

Segregacja śmieci, recykling.

Zbiórka zużytych baterii i przekazywanie do Organizacji Odzysku Reba.

Zbiórka nakrętek plastikowych z butelek – przekazywanie na cele charytatywne.

styczeń,

cały rok

11.

Stroik zamiast choinki – najciekawszy pomysł.

grudzień

12.

9 stycznia Dzień LOP- historia, cele i zadania LOP

styczeń

13.

Formy ochrony przyrody w Polsce i najbliższej okolicy.

luty

14.

Rośliny pod ochroną w najbliższej okolicy – wycieczka w teren.

marzec

15.

Dzień Ziemi – przygotowanie akademii.

kwiecień

16.

Mapa porostowa naszej miejscowości. Stan czystości powietrza  w naszej miejscowości

maj

17.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska- 5 czerwca.

czerwiec

18.

Podsumowanie całorocznej pracy.

czerwiec

  Opiekun SK LOP: Halina Lorenc

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony