INFORMACJA

Dyrektor SP w Jaśliskach przypomina, że emeryci i renciści byli pracownicy zakładu zamierzający skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy SP w Jaśliskach powinni złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do końca marca każdego roku informację o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej stanowiącą załącznik, osoba która nie złożyła informacji wymienionej w ust. 1 ww. Regulaminu nie może korzystać z świadczeń socjalnych z ZFŚS przy SP w Jaśliskach.

 

Dyrektor Katarzyna Dubis

 

Opublikowano: 11 marca 2020 07:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 240

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony