Agresja i przemoc rówieśnicza- jak nad nimi zapanować?

W dniu 30. 11. 2018r. uczniowie  z kl. VII, VIII i III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych, prowadzonych  przez trenera-pedagoga z Krakowskiego Centrum Edukacji  i Profilaktyki.

I. Agresja i przemoc rówieśnicza- jak nad nimi zapanować?

W trakcie tego warsztatu zostały omówione zagadnienia:

  1. Agresja – w jakich sytuacjach występuje najczęściej?
  2. Rodzaje agresji i przemocy- jak nie pozwolić, by agresja zawładnęła naszym życiem?
  3. Do czego prowadzi agresja- skutki.
  4. Metody rozładowania stresu, czyli o konieczności panowania nad własnym zachowaniem i alternatywnych sposobach spędzania wolnego czasu.
  5. Rola sportu w zwalczaniu przejawów agresji.

II. Kształtowanie patriotycznych postaw u uczniów. Wychowanie do wartości.

Celem tego warsztatu było kształtowanie postaw opartych na wolności, godności i prawach człowieka.

  1. „Niepodległość”- słowo mające wiele znaczeń.
  2. Szacunek do własnej kultury, historii i języka ojczystego.
  3. Przywiązanie do symboli narodowych i tradycji.
  4. Budowanie w świadomości uczniów poczucia, jak ważnym wydarzeniem dla przyszłości Polski było odzyskanie niepodległości.

Warsztaty zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśliskach oraz Radę Rodziców.

 

                                                                                               Pedagog szkolny - Irena Mazur

                                                                                                      

Opublikowano: 07 stycznia 2019 09:31

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 386

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony