Prezentacja Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

Prezentacja Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

 

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy II Gimnazjum w Jaśliskach realizowali projekty edukacyjne. Prace nad realizacją projektów rozpoczęto z początkiem roku szkolnego.

Utworzono sześć zespołów projektowych składających się z 3-5 osób. W prace nad projektem zaangażowani byli wszyscy uczniowie klasy drugiej.

Do realizacji zostały wybrane następujące tematy:

  1. „Gry komputerowe i ich wpływ na życie człowieka”
  2. „Śladami nieistniejących wsi. Jakie miejscowości otaczały Jaśliska przed II wojną światową
  3. „Sekrety obrazu Matki Bożej z Guadalupe”
  4. „Za co kochamy Harrego Pottera? - czyli literatura fantasy w  naszym życiu?
  5. „Broń średniowieczna”
  6. „Rodzina królewska Wielkiej Brytanii -przekleństwo czy błogosławieństwo?”

Dnia 14 czerwca 2016 roku odbyła się publiczna prezentacja realizowanych projektów. Drugoklasiści zaprezentowali młodszym kolegom z klasy pierwszej efekty swojej pracy. Oni właśnie będą realizować to zadanie w przyszłym roku szkolnym.

Podczas pokazu  projektów oprócz prezentacji multimedialnych można było obejrzeć krótkie filmy przedstawiające przebieg realizacji danego tematu. Uczniowie dokonywali prezentacji swoich prac według wcześniej ustalonej kolejności.

Jako pierwsza swój projekt zaprezentowała grupa złożona z uczniów: Adriana Majdosza, Sebastiana Farbańca i Kacpra Kostycza pod kierunkiem pana Romana Gocza z przedmiotu informatyka. Uczniowie przedstawili zagadnienia związane z grami komputerowymi, w tym m.in. zasygnalizowali szkodliwy wpływ gier na życie człowieka. Zaprezentowali również wyniki przeprowadzonej ankiety wśród uczniów.

Druga w kolejności grupa projektowa to uczennice: Gabriela Miszczak, Kamila Farbaniec, Gabriela Winnicka, Halina Marczak i Aleksandra Szwast. Opiekunem grupy była pani Magdalena Lorenc. Celem projektu było ocalenie od zapomnienia miejsc i terenów po wsiach łemkowskich, otaczających Jaśliska przed II wojną światową. Prezentacja dotyczyła opisu miejscowości, liczby ludności, architektury sprzed ponad siedemdziesięciu laty oraz stanu współczesnego wraz z dołączonymi zdjęciami.
W ramach projektu, uczennice przeprowadziły konkurs plastyczny "Śladami nieistniejących wsi", ankietę na temat wiedzy uczniów o spalonych i zapomnianych miejscowościach, stworzyły tematyczne gazetki oraz udały się na wycieczkę badając pozostałości po łemkowskich domostwach.

Grupa katechetyczna kierowana przez księdza Sebastiana Picura opracowała i przedstawiła projekt, którego tematem była historia i sposób powstania cudownego obrazu Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku. Głównym celem było zapoznanie  się z dziejami tego niezwykłego wizerunku oraz zainteresowanie jego historią jak  największą liczbę uczniów. Pracę nad projektem podjęli uczniowie: Krystian Bogacz, Damian Golański, Szymon Madej, Kacper Skubiński i Patryk Winnicki.

Kolejna grupa projektowa to uczennice: Katarzyna Koperstyńska, Karolina zawada, Martyna Lorenc i Magdalena Kuchta. Opiekunem grupy była pani Janina Szurek. Celem projektu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat literatury fantasy i określenie jej roli w życiu młodego człowieka. W trakcie realizacji projektu uczennice podjęły wiele działań, które pozwalały dzieciom przenieść się w inne światy i rozbudzić marzenia. Bo jak powiedział  J. Tolkien „Fantazjowanie jest naturalną czynnością każdego z nas. (…) im rozum bardziej przenikliwy i otwarty, tym bogatsze fantazje jest zdolny wytwarzać”.

Następna grupa to uczniowie:  Adam  Dubiel, Wiktoria Kijowska i Zuzanna Słabczyńska. Realizowali temat  z historii pt. „ Broń średniowieczna”.  Opiekunem i konsultantem projektu był nauczyciel historii pan Mariusz Kuchta. Przez cały rok  grupa  wytrwale i  z  zaangażowaniem  zbierała potrzebne informacje, materiały, oraz dokonywała ich analizy. Uczniowie mieli także szansę doskonalić umiejętność pracy grupowej i dzielić się rolami podczas pracy. Owocem ich  starań  jest  prezentacja multimedialna, album oraz gazetka ścienna na wybrany przez siebie temat.  Z całą pewnością projekt pozwolił młodzieży poszerzyć swoją wiedzę na temat epoki średniowiecza, jego specyfiki oraz jeszcze bardziej  rozbudzić zainteresowania tą tematyką.

Ostatnią w kolejności grupą projektową byli uczniowie: Joanna Futyma, Krzysztof Futyma, Mateusz Patlewicz, Sara Juzwa oraz Aurelia Kropaczek. Opiekunem grupy była pani Mariola Szyszlak.  Uczniowie realizowali  projekt gimnazjalny na temat „ Rodzina Królewska Wielkiej Brytanii – przekleństwo czy błogosławieństwo Brytyjczyków?”. Głównym celem  było przybliżenie uczniom sylwetki Królowej Elżbiety II i jej rodziny oraz sprawdzenie na czym tak naprawdę polega system monarchii. Uczniowie z zapałem pracowali nad projektem, wykonywali gazetki, zorganizowali konkurs plastyczny i własnoręcznie przygotowali większość nagród dla zwycięzców. Ponadto przeprowadzali ankiety i lekcję pokazową dla swoich młodszych kolegów          z kl. IV.

Udział w Gimnazjalnym Projekcie Edukacyjnym umożliwił naszym uczniom zdobywanie  i rozwijanie istotnych umiejętności takich, jak: planowanie pracy, stawianie pytań, współpraca w grupie, gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji, komunikowanie się, formułowanie wniosków, samokontrola i samoocena oraz prezentowanie wyników swojej pracy na forum.

Opublikowano: 22 czerwca 2016 21:54

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 1242

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony