"Archipelag skarbów"

W dniach 11 i 12  lutego 2016 r. w  Zespole Szkół  Publicznych w Jaśliskach  zrealizowany został program profilaktyczny „Archipelag Skarbów”. Ten żywy i dynamiczny program prowadzony był dla  młodzieży naszego gimnazjum przez 3 osobową ekipę specjalnie przeszkolonych trenerów.

Celem programu było:

 • profilaktyka uzależnień: ukazanie destrukcyjnego wpływu korzystania ze środków psychoaktywnych na proces zawiązywania znajomości, budowania przyjaźni i rozwój miłości, ukazanie znaczenia umiejętności asertywnego zachowania się;
 • profilaktyka przemocy: wzrost szacunku chłopców wobec dziewcząt i dziewcząt wobec samych siebie, ukazanie zachowań agresywnych, jako niedojrzałego sposobu radzenia sobie z emocjami;
 • wychowanie ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność: wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem w sferze budowania dojrzałych więzi, ukazanie postaw i działań, które zwiększą szanse przeżycia prawdziwej, wiernej i trwałej miłości, podważenie obecnych w popkulturze silnie szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności, profilaktyka ciąż nastolatek i profilaktyka HIV/AIDS, zmotywowanie do życia we wstrzemięźliwości seksualnej niezależnie od wcześniejszych doświadczeń.

Konstrukcja programu

Program „Archipelag Skarbów" składał  się z czterech modułów: dwóch mityngów z młodzieżą, spotkania z rodzicami oraz szkoleniowego spotkania rady pedagogicznej.

Zakres treściowy programu obejmował:

 • elementy wiedzy o miłości, seksualności i zadaniach rozwojowych wieku dojrzewania;
 • wskazówki dotyczące dojrzałego podejścia do budowania związku;
 • problem zachowań agresywnych i uprzedmiotawiających - szczególnie w relacjach między chłopcami i dziewczętami;
 • wskazówki dotyczące sposobów radzenia sobie z pięknymi, ale trudnymi do kierowania siłami wewnętrznymi, takimi jak: pobudzenie seksualne, siła zakochania, gniew i złość;
 • wybrane mechanizmy rządzące pobudzeniem seksualnym mężczyzny i kobiety;
 • bezpośrednie konsekwencje emocjonalne przedwczesnego angażowania się                  w kontakty seksualne;
 • zagadnienia dotyczące odpowiedzialności za własną seksualność w kontekście nieplanowanej ciąży lub zakażenia chorobą przenoszoną drogą płciową;
 • wiedzę na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na zawieranie znajomości, budowanie relacji i własny rozwój;
 • ukazanie siły presji rówieśniczej i sposobów asertywnego radzenia sobie z nią.

Program uczył zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęcał młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał – zupełnie inaczej niż  o młodzieży  mówią masowe media. Dwa czterogodzinne bloki warsztatów w dwa kolejne dni zamieniają grupę młodzieży w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Młodzież dobrze rozumie, że do wielkich celów dochodzi się poprzez trudy i wyrzeczenia. Młodzi zdają sobie sprawę, że bardzo trudno jest zbudować trwałą miłość  i  naprawdę szczęśliwą rodzinę.

Trenerzy przekazując młodzieży różne treści wykorzystali do tego  cały wachlarz różnorodnych metod pracy z grupą, miedzy innymi udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki i muzykę. Były też dynamiczne ćwiczenia, do których chętnie zgłaszali się ochotnicy – nagradzani za udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Młodzież była  angażowana do tego, by odpowiadać na pytania, głosować, a nawet śpiewać razem z trenerami „Szantę z Archipelagu Skarbów”. Humor przeplatał się z poważnymi treściami w sposób, który dał nie tylko młodzieży, ale też obserwującym program pedagogom,  chwile wytchnienia i odreagowania.

Projekt  „Archipelag Skarbów” finansowany był przez Urząd Gminy w Jaśliskach         ze środków przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

http://www.archipelagskarbow.eu/ - strona programu

 

Zdjęcia z projektu do obejrzenia w "Galerii zdjęć"

Opublikowano: 06 marca 2016 21:37

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 570

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa w Jaśliskach

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony